Alle henvendelser ang. hjemmesiden kan gjøres til:

toril@hoybratenmaleklubb.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 Bilder fra kurs med Geir Yttervik kurs i maleklubben

3-4 november 2012.