Alle henvendelser ang. hjemmesiden kan gjøres til:

toril@hoybratenmaleklubb.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malerkjeller'n startet  våren  1997,  av  en  gjeng maleglade  damer  som  ønsket  å arbeide sammen  med  likesinnede, og å være i  et  kreativt  miljø  uten  å  gå  på  kurs med lærer.

I 2004 måtte vi flytte ut av kjeller'n og byttet da navn

til Høybråten Maleklubb.

 

I dag  er  vi  20  medlemmer  i maleklubben  og vi  treffes  en  gang  i  uken på Folkvang, for kreativ utfoldelse og sosialt samvær. Foruten å  male  sammen,  reiser  vi  stadig  på  turer,  til  museer  og  utstillinger.  Slik lar vi oss inspirere av andres kreativitet.

                                                                                   

 

Vi arbeider i flere teknikker og medier; tegning, akvarell,

akryl og olje. Vi er amatører på ulike plan, med ulike

ambisjoner,  og  vi  lærer  hele  tiden   av  hverandre.

Når noen har lært noe nytt, får alle glede av det !